Podmínky užívání

Provozovatel a podmínky užívání

Provozovatelem Farmy v kapse je Konektor a.s.., náměstí Republiky 1081/7, Staré Město, Praha 1, PSČ 110 00, IČO: 28393759, zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 210452.

Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek www.farmavkapse.cz, které tvoří tento portál (dále jen Portál) je též Konektor Social s.r.o., viz výše (dále jen Provozovatel).

Provozovateli náleží všechna autorská práva k veškerému obsahu, který Provozovatel umístí na Portál, včetně mimo jiné textů, grafiky a fotografií, stejně jako k výběru a uspořádání souborů obsažených na Portálu. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření (včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty) či dalšího zpřístupňování jakéhokoliv materiálu zveřejněného na Portálu, a to včetně uchovávání v jiných databázích, je bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele zakázáno.

Práva a povinnosti Provozovatele a uživatelů při používání tohoto Portálu se řídí právním řádem České republiky. Provozovatel je zodpovědný za vlastní obsah, který uveřejní na Portálu. V případě, že jsou na Portálu uvedeny odkazy na internetové stránky, nad nimiž nemá Provozovatel kontrolu, nenese Provozovatel jakoukoliv odpovědnost za obsah takových stránek ani za činnost jejich provozovatelů. Provozovatel dále není zodpovědný za cizí obsah umístěný na Portálu, pokud mu tento obsah není znám nebo pokud není pro Provozovatele technicky možné zveřejnění obsahu zabránit nebo není přiměřené toto od Provozovatele požadovat. Provozovatel nenese odpovědnost za činnost uživatelů Portálu, a to ani za obsah jejich diskusních příspěvků v diskusích u článků či jiného obsahu. Přístup na Portál může Provozovatel podmínit poskytnutím některých osobních údajů, jak jsou definovány v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen Zákon o ochraně osobních údajů). Provozovatel se zavazuje s těmito údaji nakládat v souladu se Zákonem na ochranu osobních údajů a jinými platnými právními předpisy. Uživatel poskytnutím osobních údajů dobrovolně souhlasí s tím, aby je Provozovatel zpracovával ve smyslu § 4 písm. e) Zákona o ochraně osobních údajů, a to za účelem jejich interního využití, poskytování obchodu a služeb, stejně jako pro marketingové účely.

Provozovatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění výše uvedených účelů a pouze po dobu nezbytnou k účelu jejich zpracování. Při zpracování osobních údajů dbá Provozovatel na to, aby tím uživatelé neutrpěli újmu na svých právech. Provozovatel je registrován jako zpracovatel osobních údajů u Úřadu na ochranu osobních údajů pod registračním číslem subjektu 28393759. Každý uživatel, jehož osobní údaje Provozovatel zpracovává, má právo na přístup k osobním údajům a má právo na opravu svých osobních údajů. Každý uživatel, který zjistí nebo se domnívá, že Provozovatel potvrdí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života uživatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může a) požádat Provozovatele o vysvětlení, a/či b) požadovat, aby Provozovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost uživatele shledána oprávněnou, Provozovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li Provozovatel žádosti uživatele, má uživatel právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Provozovatel smí zpřístupnit třetím osobám osobní údaje získané o uživatelích Portálu jen v případech, kdy mu to ukládá či umožňuje zákon nebo s výslovným souhlasem dotyčného uživatele. Pro přístup či využití určitých součástí stránek www.farmavkapse.cz se vyžaduje od uživatelů stránek registrace. Registrace je podmíněna poskytnutím některých osobních údajů, jak jsou definovány v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen Zákon o ochraně osobních údajů).

Provozovatel se zavazuje s těmito údaji nakládat v souladu se Zákonem na ochranu osobních údajů a jinými platnými právními předpisy. Zaregistrovat se může každý uživatel stránek bezplatně, a to prostřednictvím k tomu určeného registračního formuláře. Provozovatel je registrován jako zpracovatel osobních údajů u Úřadu na ochranu osobních údajů pod registračním číslem subjektu 28393759. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli v budoucnu vyžadovat poskytnutí i dalších údajů. Provozovatel si vyhrazuje právo dosavadní registraci zrušit a/nebo neumožnit uživateli přístup k stránkám/službám, které vyžadují registraci, příp. registraci s určitými údaji.

Účastník je povinen pro registraci sdělovat údaje pravdivě a úplně. Uživatel poskytnutím osobních údajů dobrovolně souhlasí s tím, aby je Provozovatel zpracovával ve smyslu § 4 písm. e) Zákona o ochraně osobních údajů, a to za účelem jejich interního využití, poskytování obchodu a služeb, stejně jako pro marketingové účely. Provozovatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění výše uvedených účelů a pouze po dobu nezbytnou k účelu jejich zpracování.

Při zpracování osobních údajů dbá Provozovatel na to, aby tím uživatelé neutrpěli újmu na svých právech. Provozovatel nenese zodpovědnost za činnost svých uživatelů, ani za jejich příspěvky v diskusích pod články v diskusním fóru. Souhlas se stanovenými pravidly potvrzuje uživatel při registraci a to zaškrtnutím pole „Souhlasím s podmínkami“.

Provozovatel je oprávněn Podmínky užívání v případě potřeby změnit.

Uživatel stránek může kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů. Učiní tak odesláním e-mailu na adresu info@farmavkapse.cz s předmětem „zrušení registrace.“ E-mail musí být odeslán z e-mailové adresy registrované u Provozovatele pro přístup k Portálu.

Projekt Farma v kapse je nekomerční a nezpoplatňuje jakýmkoli způsobem své užívání ani prostor určený k prezentaci farmářských Producentů. Stejně tak farmářským Producentům nenáleží právo žádat, za evidenci v databázi jakoukoli finanční či jinou odměnu. Producent má právo odvolat svůj souhlas s vedením v databázi. Učiní tak odesláním e-mailu na adresu info@farmavkapse.cz s předmětem „zrušení registrace.“ E-mail musí být odeslán z e-mailové adresy registrované u Provozovatele a žádost bude verifikována telefonicky na telefonní kontaktní číslo uvedené v profilu Producenta.